Contextueel denken - basistraining

Contextuele therapie is de naam die Ivan Boszormenyi-Nagy heeft gegeven aan de hulpverlening en psychotherapie die voortkomt uit zijn visie op het menselijk leven en op relaties.

De naam verwijst naar de context, de omgeving waarin menselijk gedrag voortkomt. De Contextuele theorie richt zich niet alleen op het gezin, maar op de gehele familie.

 

Nagy gaat uit van de veronderstelling dat de grootouders van invloed zijn geweest op de socialisatie van de ouders en dat de ouders dezelfde thema’s uit hun jeugd weer doorgeven aan hun kinderen. Dit laatste proces speelt zich af binnen het gezin. Alle gezinsleden zijn in constante dialoog met elkaar en in die dialoog verlenen gedachten, emoties en ervaringen uit het verleden betekenis aan gebeurtenissen in het heden. Op deze wijze ontstaan er vaste structuren binnen de gezinsrelaties.

Als rode draad, door deze zienswijze, loopt de balans van geven en ontvangen, waarmee Nagy bedoeld; dat als een gezinslid veel aan het gezin heeft bijgedragen, er in het grootboek van verdienste een schuld bij de andere gezinsleden ontstaat. De Dialoog ziet Nagy als middel om deze balans weer in beweging te brengen. 

Wat houdt de cursus in?

De cursus, die bestaat uit twee trainingsdagen en twee dagdelen intervisie, leert je als mens en hulpverlener meer bewust te worden van de verbondenheid die we als mens hebben met ons gezin van herkomst. Het leert ons meer bewuster te worden van de motieven, ideeën en gevoelens van onszelf en de ander, die mede opgebouwd zijn uit ervaringen uit het verleden.

Door middel van uitleg van de theorie, oefeningen rondom je eigen gezin van herkomst, het tonen van beeldmateriaal en beluisteren van muziekmateriaal leren de deelnemers de basis begrippen en theorie rondom het Contextuele gedachtegoed, (her)kennen. 
De volgende vragen  zullen o.a. aan bod komen: 

  • Waarom mag hij wel negatief praten over zijn ouders en ik niet.
  • Ik reageer vaak zo boos op de kinderen, waar komt dit vandaan?
  • Ik zal altijd voor de ander klaarstaan, hoe kan het dat ik me ongemakkelijk voel als de ander voor mij klaarstaat?
  • Ik wil niets meer met mijn ouders te maken hebben, hoe kan het dat ik steeds weer aan ze moet denken?
  • Ik wil dat de ander me ziet, hoort en voor me zorgt, steeds wil ik dat de ander voor me klaarstaat, waar kan dit vandaan komen?”

Verder zullen de volgende contextuele begrippen aan de hand van duidelijke praktische voorbeelden uitgebreid aan bod komen:

  • De dialoog, maken van een eigen genogram, de balans van geven en ontvangen.
  • De vier dimensies: feiten, Psychologie, Interacties / transacties, Relationele ethiek.
  • Loyaliteiten: verborgen loyaliteit, gespleten loyaliteit, loyaliteitsconflict.
  • Constructief en destructief gerechtigde aanspraak, roulerende rekening, intrinsiek tribunaal, moratorium, ontschuldiging.

Doel van de cursus

Bewustwording van jezelf als mens in verbondenheid met je gezin van herkomst.
Deze bewustwording kan je helpen motieven en overtuigingen van de cliënt meer te plaatsen en te begrijpen
Hierdoor kan je weer cliënten helpen zich daar meer bewust van te laten worden, waarbij de optie geboden kan worden, vastgelopen patronen weer op gang te brengen via de dialoog, of gezinsleden te steunen en daarvoor passende hulp te zoeken.

Deze training wordt zowel in-company als via Open inschrijving gegeven.

Meer informatie