Contextueel werken met Duplo

Basistraining Duplo vanuit het gedachtengoed van Nagy
De Duplo methode – ook wel “een taal erbij” genoemd – is oorspronkelijk ontwikkeld door Marleen Diekmann van bureau Kontekst.  De methode is gebaseerd op het contextuele gedachtengoed van de Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-Nagy (uitgesproken als Nadj). Door middel van een opstelling met poppetjes van het gezin of de familie, wordt de dynamiek van het systeem zichtbaar gemaakt. De methode is daarna doorontwikkeld door Gerrie Rijersen van Buuren. Zij gebruikt 3 poppetjes om de persoon weer te geven. Naast het poppetje wat het meest eigen ik vertegenwoordigd is er het volwassen deel en het deel wat kwaliteiten gebruikt om te beschermen (coping). Met deze achtergrond gaan we in deze nieuwe training aan de slag om door middel van opstellingen met Duplo poppetjes zicht te krijgen op de contextuele begrippen als parentificatie, loyaliteiten, de balans van geven en ontvangen, enz. Het is ongelofelijk wat er in korte tijd zichtbaar wordt wat er al wel was maar waarvan de cliënt zich niet bewust was. Vanzelfsprekend komt daarbij ook de eigen geschiedenis van de deelnemers aan bod.

 

Wat kun je van deze training verwachten?

De training bestaat uit 2 hele dagen en 2 dagdelen intervisie.
In de training worden de basisbegrippen van het werken met de poppetjes en de betekenis van de symbolen besproken en geoefend, o.a. aan de hand van de eigen geschiedenis. Geoefend wordt met het maken van opstellingen, het herkennen van de contextuele begrippen en het stellen van contextuele vragen.
In de intervisie komen de eigen opgedane ervaringen aan bod en wordt de relatie met de theorie gelegd.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vooraf kennis hebben van het contextueel denken. Vooraf kan de basistraining contextueel werken gevolgd worden.

Na afloop van de training ben je in staat om:

  • Een opstelling met DUPLO neer te zetten
  • De contextuele begrippen te herkennen en toe te passen
  • Contextuele vragen te stellen en de cliënt te ondersteunen bij het maken van een opstelling
  • Duplo te gebruiken om beweging te krijgen in de balans van geven en ontvangen via de dialoog

 Bedoeld voor bijvoorbeeld:
(Jeugd)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, Jeugd en Gezinswerkkers, Coaches, systeemwerkers.
 Wat kost mij dit…?
€ 595,00 per persoon, inclusief lunch en 2 intervisiebijeenkomsten.
Uiterlijk 14 dagen voor de start van de training krijgt u te horen of de training definitief doorgaat.

Voor al onze trainingen gelden onze Algemene Voorwaarden. 

Hoe schrijf ik mij in…?

U kunt zich vooraanmelden rechtstreeks bij de trainers: 
Rob Paludanus, 06-31045094 of Alfred Volkers, 06 53144646
Zodra de nieuwe data bekend zijn, nemen zij contact met u op. De data zullen dan ook op de website worden vermeld.

NB: Deze training sluit aan bij contextuele basistraining vanuit het contextuele gedachtengoed van Nagy.

Meer info