Intensieve pedagogische thuishulp

Intensieve Pedagogische Thuishulp is een intensieve ambulante vorm van hulpverlening aan gezinnen met een meervoudige problematiek. Gedurende een aantal maanden is de hulpverlener regelmatig in het gezin aanwezig. Hij of zij neemt deel aan de normale dagelijkse gezinsactiviteiten en kan zo de gezinssituatie observeren.

Tot nu toe bestond er een grote verscheidenheid aan opleidingen en methodieken die zich richten op deze vorm van gezinsbegeleiding. Met ingang van 2004 is alle tot nu toe vergaarde kennis en expertise samengevoegd in een nieuwe basisopleiding. Deze Post-HBO opleiding Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) biedt een stevig fundament voor het werken in multiprobleem-gezinnen.

Oorsprong opleiding

De opleiding IPT is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de jeugdzorg Collegio, hogescholen en eigenaren van bestaande methodieken. Het Ministerie van VWS heeft de ontwikkeling van de opleiding gesubsidieerd.
De opleiding is bedoeld voor afgestudeerde HBO-ers in de richting Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Sociaal Cultureel Werk of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

VraagKracht heeft op verzoek van Collegio een vijftal IPT opleidingen verzorgd voor IPT-ers in Zeeland en in Flevoland. 

De Opleiding

De opleiding IPT is zo opgebouwd dat je eerst de basismodule volgt om daarna, naar eigen behoefte, minimaal twee aanvullende modules te volgen. Wie de basisopleiding heeft gevolgd is in staat om direct in de praktijk aan de slag te gaan.

De basismodule die aan de verschillende Hogescholen op gelijke wijze wordt gegeven, start met de algemene visie, uitgangspunten, werkwijze én de nieuwste pedagogische ontwikkelingen voor het werken in gezinnen.

Daarna word je geschoold in twee methodieken of in het werken met specifieke doelgroepen. De keuze van deze methodieken is vrij. Het is immers mogelijk dat je een of meerdere methodieken al eerder in een cursus of training hebt gevolgd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er overlappingen ontstaan. 

Na de opleiding

Na je opleiding beschik je over de vereiste competenties die je in staat stellen om zelfstandig als Intensieve Pedagogische Thuishulpverlener te functioneren. Je bent in staat na de basismodule om direct zelfstandig gezinsbehandelingen van niet al te complexe aard op kwalitatief hoog niveau uit te voeren. Voor complexe problematiek kun je een specialistische module volgen.

De opleiding IPT is ontwikkeld op verzoek van en in samenspraak met het werkveld. De aansluiting tussen de theorie en de praktijk en de kwaliteitsbewaking is daarmee gegarandeerd.

Meer weten over deze training?

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Vraagkracht heeft geen algemeen telefoonnummer.