Training Oplossingsgericht werken in complexe scheidingen

Beschrijving training

Oplossingsgericht werken in complexe scheidingen is een uitdaging. In deze complexe interactie met betrekking tot de strijd in het gezinssysteem worden we als professional vaak meegezogen en dreigen in een parallel proces te geraken. Het risico ligt op de loer om in dezelfde strijd te belanden als de strijd die ouders voeren. Het is in dit soort casuïstiek van belang om de oplossingsgerichte gespreksvoering te beheersen, kennis te hebben van wet- en regelgeving rondom scheidingsprocessen, kennis te hebben van conflicttheorieën en te weten hoe je je als professional positioneert in een dergelijk complex systeem. In de praktijk zien we maar al te vaak dat professionals mee strijden met ouders en/of kinderen waardoor het proces, om te komen tot de gewenste opbrengst, stagneert. Als professional dien je je krachten, je verantwoordelijkheden en tevens je valkuilen, mogelijkheden, beperkingen en grenzen te kennen. Het is voor ouders en kinderen van belang om hierin verwachtingen te managen van zowel de professional als van het gezinssysteem. Daarnaast is het van belang om als professional te weten welke de-escalerende processen en technieken er zijn, en hoe deze in te zetten in het traject, om de zelfcontrole van ouders te vergroten waardoor ze weer regie gaan ervaren op hun eigen proces.

Naast het werken met de ouders wordt de rol van de kinderen vaak gedeeltelijk meegenomen in een coachingstraject. Kinderen worden gezien als slachtoffer in de situatie, al hebben zij ook invloed op het proces van het gezinssysteem. Vanuit hun loyaliteiten, hun mogelijkheden en beperkingen reageren zij op een voor hun passende manier op de complexe situatie. Het is van belang kennis te hebben van de theorie rondom deze loyaliteiten, de eventuele gevolgen hiervan en tevens welke mogelijkheden er zijn om deze te beïnvloeden richting de gewenste opbrengst. In de training wordt hier aandacht aan besteed en wordt er geoefend met verschillende middelen die in te zetten zijn in de begeleiding van de kinderen.

Gewenste Opbrengt training:

  • Professionals hebben handvatten hoe grip te hebben op het proces tijdens het werken met ouders in hoog complexe scheidingen.
  • Professionals hebben handvatten hoe te voorkomen in een parallel proces te geraken en/of blijven en de verantwoordelijkheid bij ouders te laten. Tevens weten professionals hoe ze uit de strijd met ouders kunnen blijven.
  • Professionals weten wat hun grenzen en mogelijkheden zijn binnen dit soort casuïstiek.
  • Professionals hebben zicht op de processen die horen bij een scheiding en onderdeel zijn van het proces. Hierdoor kunnen ze dit aan ouders kenbaar maken en normaliseren wat er gaande is, waardoor ze tevens erkenning geven aan het proces van de ouders.

Contact