Geweldloos verzet

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. 

Hoe kunnen we optreden op een manier die escalatie tegengaat? 
Agressie en geweld binnen en buiten het gezin kan menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.
 

Het alternatief

Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van geweldloos verzet. Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan een reden zijn te kiezen voor geweldloos verzet.

Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich machteloos  voelen, kan geweldloos verzet  helpen om de vicieuze cirkels te doorbreken.
 

De methode

Geïnspireerd door Gandhi, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van jongeren te stoppen en hen weer verantwoordelijkheid te leren nemen voor eigen welzijn en gedrag. 

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind in combinatie met een duidelijke houding tegen het ongewenste gedrag op een vastberaden, maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Anders gezegd: "wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden.  

Daarnaast betekend geweldloos verzet, uit het isolement treden.
Geheimhouding houdt het slachtofferschap in de hand. Het verwerven van steun van familie, vrienden en hulpverleners is een essentiële stap in de overgang naar een nieuwe fase.  

In zijn handleiding voor ouders schetst Haim Omer wat hij verstaat onder geweldloos verzet. De principes van geweldloos verzet zijn uitgewerkt in zeven concrete interventies. 

  • De aankondiging
  • De sit-in
  • De telefoonronde
  • Het volgen
  • De staking
  • Weigeren van opdrachten
  • Verzoeningsgebaren
 
Home > Ouders > Geweldloos verzet
 

Vragen?

Laat het ons weten

Postadres

Zeeland
Postbus 18
4330 AA Middelburg
 

West Brabant
Locatie koepel
Kloosterlaan 172, Breda

Brabant zuid oost
Gerardusplein 7, Eindhoven


Zuid-Holland
Postbus 188
3230 AD Brielle

Bezoek op afspraak

VerlengdeWalstraat 1
4341 CS Arnemuiden

Locatie Koepel
Kloosterlaan 172
​Breda

Gerardusplein 7,
Eindhoven

Verlengde kerkweg 25
2985 AZ Ridderkerk

 
Ouders