ART Of wel Aggression Replacement Training.

 

ART – Het ABC van Boosheid en Agressie  

Wanneer boosheid verandert in agressie ontstaat een probleem. Je verliest de controle over je gedrag.
ART – de boosheidcontrole training leert je om op een positieve manier je emoties te controleren en voor een constructieve oplossing te kiezen.

De training bestaat uit 3 onderdelen:

  • De sociale vaardigheidstraining (Goldsteintraining)
  • De agressie reductie training
  • De training moreel redeneren 

Doel van de training

Cliënten werken aan een gedragsverandering door o.a. te herkennen wat de boosheid met hen doet en hoe ze daar op reageren en wat ze anders kunnen doen.

Cliënten krijgen hierdoor meer controle over hun gedrag en meer grip op lastige situaties waarin ze verzeild raken. Door op de juiste manier te reageren voorkomen ze dat ze in de problemen komen.
Op deze manier zijn ze beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hen stelt.

 

Als trainer vragen we een motivatie om te werken aan gedragsverandering.

De training wordt het liefst in een kleine groep gegeven max 6 personen.

De training is intensief je moet dan denken aan wekelijks 90 minuten gedurende tien weken.

De training wordt in groepsverband gegeven door twee gecertificeerde trainers.