Kinderen uit de Knel

Een conflictscheiding kenmerkt zich door een strijd over de zorg van de kinderen, wonen, financiën of andere belangrijke onderwerpen, die het leven beïnvloeden van alle betrokkenen: de kinderen, de ouders en hun netwerk.

De behandeling Kinderen uit de Knel is een groepsbehandeling voor ouders én hun kinderen die in een conflictscheiding zijn gekomen. 

Doel

Het doel van de behandeling is dat Kinderen uit de Knel raken doordat de strijd tussen ouders minder destructief wordt en dat nieuwe manieren worden gevonden om met spanningsvelden om te gaan. Op deze manier kunnen kinderen zich weer veilig voelen, zodat zij re ruimte hebben zich te ontwikkelen.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders die apart van elkaar in strijd leven én hun kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Daarnaast wordt tijdens de behandeling het netwerk betrokken door een informatiebijeenkomst en tussentijds contact indien nodig, ter ondersteuning van ouders en de kinderen.

Aanpak

Kinderen uit de Knel is een groepsbehandeling voor vier tot zes ex-paren en hun kinderen, verdeeld in een oudergroep en een kindergroep die bestaat uit acht sessies. De ouders werken door middel van informatie, opdrachten en oefeningen aan het doorbreken van strijdpatronen, waarbij de nadruk ligt op het veranderen van eigen gedrag. Het welzijn van de kinderen staat hierin centraal.

De kinderen gaan in een andere ruimte, in hetzelfde gebouw, aan de slag met thema’s die passen bij de situatie. Zij mogen vertellen, maar het hoeft niet. De focus ligt op het geven van erkenning, steun van elkaar en vergroten van de weerbaarheid en de kracht die zij al hebben.

  • Psycho-educatie en behandeling voor ouders
  • Het doorbreken van destructieve strijdpatronen en werken aan samenwerking tussen ouders
  • Het betrekken van netwerk om ouders te ondersteunen in de nieuwe manieren
  • Versterken van kinderen die knel zitten in het conflict tussen ouders