Oudergroep Geweldloos Verzet

Deze groepen zijn bedoeld voor ouders en opvoeders die zich machteloos voelen in de opvoeding van hun kind. Voorbeelden van gedrag van uw kind waar we mee aan de slag kunnen zijn:

Agressie, roepen en schreeuwen, niet naar school gaan, (game) verslaving, weglopen, negeren van de huisregels, veeleisend gedrag laten zien of juist tot niets komen.

Waar andere methodieken werken aan het gedrag van het kind/de jongere zet Geweldloos Verzet in op het veranderen van het gedrag van ouders.

Geweldloos Verzet werd in Israël ontwikkeld door Prof. Haìm Omer.
Op diverse plekken in Nederland is het programma intussen succesvol gebleken.

Controle over de ander is een illusie, je hebt enkel controle over jezelf.

Doel en methodiek

Doel van het programma is ouders/opvoeders sterker te maken, zodat zij minder machteloosheid ervaren en krachtiger stelling kunnen nemen tegen ongewenst gedrag. Op een vastberaden en strikt geweldloze en de-escalerende manier. Tegelijk wordt gewerkt aan herstel van relatie tussen ouder/ opvoeder en kind/jongere.

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind. We zullen ook aandacht besteden aan het creëren van steun voor uw gezin.

Hoe en wat?

Deze oudergroep bestaat uit een intake, 5 groepsbijeenkomsten en een terugkombijeenkomst, waarin we met elkaar aan de slag gaan met het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

Tussen de bijeenkomsten door:

zijn ouders een steunend netwerk voor elkaar.
is er voor iedereen persoonlijke coaching (telefonisch).