Familieopstellingen met paarden

Het lijkt er soms op dat 1 gezinslid het probleem draagt in het gezin. Zo kan het negatieve gedrag van een kind of de psychische problemen van een ouder de sfeer bepalen. Het kan echter zijn dat dit gedrag of deze last een uiting is van wat er in het hele gezin afspeelt, of dat het zelfs een probleem is dat van generatie op generatie is overgedragen. Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek in verband gebracht met het familiesysteem. Het wordt zichtbaar waar de disbalans is in het familiesysteem. Na een opstelling blijken mensen in staat om hun gedrag te veranderen zodra zij zich realiseren wat de functie is van hun gedrag binnen de familie waartoe zij behoren.

Met representanten en paarden

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van de familie waartoe je behoort. Het kan je huidige gezin zijn, maar het kan ook je gezin van herkomst zijn. Jijzelf mag bepalen welk gezin je wilt opstellen. We hebben een aantal mensen in ons netwerk, dat we uitnodigen voor de familieopstelling. Deze representanten zullen op aanwijzing van jou neergezet worden in de ruimte en zullen door jou aangewezen worden als jouw gezinsleden.  Zij zullen in de opstelling toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De paarden bewegen vrij in de ruimte waar de representanten zijn opgesteld; zij zullen de energie voelen van de opgestelde gezinsleden en het verbindende veld. Het is bijzonder om te zien wat zij door hun gedrag mede laten zien wat er speelt. Ook kunnen zij uit eigen beweging iets of iemand representeren. De coach zal op zoek gaan met de representanten naar de meest positieve opstelling die de beste uitwerking heeft op het gezinslid en het totale familiesysteem.

 

Welke onderwerpen kun je ondermeer gebruiken voor een familieopstelling?

  • bewustwording van je eigen rol binnen het gezin
  • terugkerende patronen tussen familieleden
  • regelmatig terugkerende angst, boosheid of verdriet
  • schuldgevoelens
  • moeilijke beslissingen
  • negatief zelfbeeld of depressiviteit
  • ouder van een kind met veelvragend gedrag
  • problemen in relaties of echtscheidingen
  • overlijden van een dierbare

Voor meer informatie, neem contact op met Marjolein Vos

Contact