Klachtenprocedure

Vraagkracht vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de hulp en de zorg die wij bieden. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Uw klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is u en uw klacht serieus te nemen. Wij zullen ten alle tijden kijken of en waar uw klacht kan bijdragen aan verbetering van onze hulp en zorg.

Wie kan een klacht indienen?

Om een klacht in te dienen dient u cliënt te zijn of te zijn geweest van Vraagkracht. Zowel ouders/ opvoeders, kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen. Maar u kunt ook een vertrouwenspersoon vragen namens u een klacht in te dienen.

Wanneer dient u een klacht in?

Als u ontevreden bent of kritiek heeft op de samenwerking met de gezinscoach van Vraagkracht of de hulp die door Vraagkracht aan u geboden is. In eerste instantie zal er gekeken worden of er middels een gesprek met de gezinscoach en mogelijk zijn/ haar werkbegeleider tot een oplossing gekomen kan worden. Beide kunt u daar een persoon bij vragen ter ondersteuning. Indien u niet open staat voor een bemiddelingsgesprek of wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, dan is het mogelijk om de onafhankelijke klachtenfunctionaris bij uw klacht te betrekken.

Hoe werkt het indienen van een klacht

Zoals de naam al zegt, deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en niet in dienst van Vraagkracht.
Zij zullen de klacht zorgvuldig behandelen en komen tot een uitspraak/ advies.

Hoe werkt de Klachtencommissie?

  1. U dient schriftelijk een klacht in bij de Klachtencommissie, zie hieronder het juiste mailadres van de betreffende regio.
  2. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en bericht of uw klacht in behandeling wordt genomen.
  3. De onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt contact op met de gezinscoach en zal hem/ haar op de hoogte brengen van de klacht en tevens verwachten dat er een gesprek wordt georganiseerd vanuit de gezinscoach mogelijk met diens werkbegeleider. In dit gesprek mag u ook een ondersteunende persoon meenemen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de gezinscoach of diens werkbegeleider. Zowel u als de Klachtencommissie krijgen daar een afschrift van. Is dit bemiddelingsgesprek naar uw tevredenheid verlopen, dan wordt de klacht niet verder door de Klachtencommissie in behandeling genomen en is daarmee de klachtenprocedure afgesloten.
  4. Is een bemiddelingsgesprek niet wenselijk of is een bemiddelingsgesprek niet naar uw tevredenheid verlopen, dan zal de Klachtencommissie uw klacht verder in behandeling nemen.
  5. Als de klacht in behandeling wordt genomen zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris zich gaan voorzien van informatie om een oordeel te kunnen vormen over de klacht.
  6. Om te komen tot een oordeel heeft de klachtenfunctionaris 4 weken de tijd. Hierna zal er een zitting worden gepland met beide partijen waarbij de uitspraak gedaan zal worden of de klacht gegrond is en zo ja wat het advies van de klachtenfunctionaris is. Dit advies zal op schrift worden gezet en tevens zal het oordeel over de gegrondheid van uw klacht en de eventuele adviezen van de klachtencommissie kenbaar gemaakt worden aan het bestuur van Vraagkracht.

Klachtenfunctionaris-zeeland@vraagkracht.nl

Klachtenfunctionaris-zuidoostbrabant@vraagkracht.nl

Klachtenfunctionaris-noordbrabant@vraagkracht.nl

Klachtenfunctionaris-zuidholland@vraagkracht.nl

 

Vertrouwenspersoon

U kunt zich bij het indienen van een klacht laten ondersteunen door een vertrouwenspersoon. Dit kan iemand zijn uit uw eigen omgeving, maar u kunt ook ondersteund worden door een onafhankelijke vertrouwenspersoon via het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Het AKJ is bereikbaar via: landelijk telefoonnummer: 0800 555 100 

e-mail: info@akj.nl