Waaiers

Vraagkracht heeft inmiddels een aantal publicaties gemaakt, die bijdragen aan ons werk.
In de linkerkolom onder Vraagkracht Producten vertellen we per product meer over de verschillende uitgaven en kunt u vinden hoe u ze kunt bestellen.
Als u ze eerst eens even in wil zien: vraag het gerust aan iemand van ons, en we nemen ze een keer voor u mee.

DVD Geweldloos Verzet

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma: met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.

De kern van de benadering Geweldloos Verzet is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind, in combinatie met een duidleijke stellingname tegen het ongewenste gedrag op een vastberaden, maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Anders gezegd: “Wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden.”

Op deze DVD vindt u een aantal voorbeelden van interventies die voortkomen uit het Geweldloos Verzet zoals:

  • verschillende vormen van escalatie
  • aankondiging
  • sit-in
  • volgen
  • steun

De DVD geeft professionals en opvoeders naast een voorbeeld ook inspiratie en ideeen om (verder) met het programma aan de slag te gaan. 
Gemaakt in samenwerking door De Opvang, Belgie en Vraagkracht, Nederland.

Te bestellen bij een van de trainers of gezinswerkers of door ons een email te sturen. De DVD kost € 30 plus verzendkosten.

 

VraagKracht Waaier 3 kolommen model 2.0

Update januari 2020: de tweede druk is opgeleverd, dus de waaier is weer volop verkrijgbaar! De prijs is onveranderd. En vraag gerust naar de mogelijkheden bij grotere aantallen, of voor een gepersonaliseerde versie voor uw organisatie. 

In september 2018 is de volledig herziene versie van de driekolommenwaaier verschenen, geschreven door Marieke Wulffraat, Paut Kromkamp en Rob Paludanus. Hierin zijn de nieuwste ontwikkelingen in het oplossingsgericht werken zijn meegenomen – door Mark McKergow in 2017 ‘Oplossingsgericht werken 2.0’ genoemd.

Deze versie is bruikbaar in de hulpverlening, in het bedrijfsleven en organisaties, in projectmanagement, voor leidinggevenden, coaches en werkbegeleiders. Het is een ’twee-in-een’ waaier geworden: een kant voor coaching, advisering en gesprekken over welzijn, en de andere kant voor sturingsgesprekken en situaties waarbij over veiligheid gesproken moet worden. 

We hebben volop gebruik gemaakt van de feedback die we hebben gekregen van gebruikers om deze waaier helemaal van nu te maken. Onze beste hoop is dan ook dat deze waaier, net als de vorige, weer een bruikbaar hulpmiddel zal zijn in het dagelijkse werk.

De waaier kan bij ons worden gekocht voor €15,- per stuk tijdens trainingen of andere bijeenkomsten.

Hij is ook te bestellen door een mail te sturen naar dit mailadres. De waaiers kunnen dan per post worden verzonden, tegen vergoeding van de verzendkosten, of, als het mogelijk is, worden afgegeven of opgehaald.

Vraagkracht waaier voor Nieuwe autoriteit & Geweldloos verzet

Tachtig pagina’s over de methodiek Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet !
Ter ondersteuning voor ouders, hun supporters en professionals.
Vol voorbeelden en tips.
Past zó in je tas om altijd bij de hand te hebben wanneer nodig.  

►€  16,50 excl. verzendkosten.

Mail ons om deze nu te bestellen.

Boek ‘… En wat nog meer?’

’10 jaar Vraagkracht – En wat nog meer…?

De ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning van mensen buitelen de laatste jaren over elkaar heen. De stelselwijzigingen zijn fundamenteel en de doelstellingen groots.
In dit boek schetsen mensen van Vraagkracht, een groep zelfstandig ondernemers met hun wortels in de zorg, hoe zij het model Signalen van Welzijn, een oplossingsgericht gespreksmodel, zijn gaan inzetten om de stem van de klant steeds centraal te stellen en de samenwerking tussen alle verschillende spelers eenvoudiger te maken. Het model bleek al snel uitstekend als basis te kunnen dienen bij de decentralisaties. Zo wordt het onder meer ingezet bij het voeren van Keukentafelgesprekken in de Wmo, in de jeugdzorg en bij wijkteams, maar ook bij schuldhulpverlening en trajecten naar werk.
Wat begonnen is vanuit een passie voor mensgerichte hulpverlening heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een totaalconcept, passend bij de vragen van deze tijd. Praktijkverhalen illustreren hoe de combinatie van hulpverlening en training zorgt voor waardering van cliënten en meer werkplezier bij professionals. Dat het daarnaast vaak sneller en goedkoper is, is mooi meegenomen..

In het boek vindt u een overzicht van wat de oplossingsgerichte werkwijze en Geweldloos Verzet betekenen voor ouders, professionals en voor organisaties en gemeenten. In het boek verspreid staan uitgebreide interviews met mensen uit de praktijk. Want het enige dat telt, is of het werkt in de praktijk!

U kunt het boek bestellen bij bol.com, maar u kunt ook contact met ons opnemen, zeker als u grotere aantallen nodig hebt. We kunnen dan bij grotere aantallen kijken wat de mogelijkheden zijn voor een relatiekorting.

Zeven oplossingsgerichte intervisiemodellen

Eind 2016 is de VraagKracht waaier over Oplossingsgerichte Intervisie verschenen.
De waaier bevat zeven verschillende Oplossingsgerichte intervisievormen. Sommigen al wat langer bekend, andere nieuw ontwikkeld door de schrijvers en getest in de praktijk. De waaier is praktisch van opzet. Per intervisievorm vind je suggesties voor zowel de deelnemers als voor degene die de intervisie begeleidt. Er staan voorbeelden van vragen die je kunt stellen in de verschillende fasen van de werkvorm.
Ook staan er allerlei praktische tips in, zoals: wat te doen als er heel veel of juist heel weinig vragen zijn, hoe zorgen we dat de intervisie voor iedereen zinvol is, enzovoort.

We hopen dat deze waaier intervisies nog leuker en nuttiger maakt.

De prijs van de waaier is 15 Euro per stuk, net als de 3 Kolommen waaier.
De waaier kan worden gekocht tijdens trainingen of andere bijeenkomsten. Als u een of meer waaiers per post wil ontvangen, mail dan naar dit mailadres. Bij verzending per post moeten we verzendkosten in rekening brengen.
Als u grotere aantallen wil bestellen, of u wil afspraken maken over aflevering via een van onze collega’s, neem dan rechtstreeks contact op met een van de auteurs: Rob Paludanus, Paut Kromkamp of Marieke Wulffraat. Zij kunnen dan kijken of u in aanmerking komt voor een aantrekkelijke relatiekorting en hoe we de waaiers zo voordelig mogelijk kunnen afleveren.

Vraagkracht waaier voor Ouders

Ouders en opvoeders stellen ons vaak de vraag hoe ze elkaar en hun kinderen meer vragen kunnen leren stellen om in gesprek te gaan en te blijven met elkaar. Met deze waaier gebruiken we de wens en de kracht van ouders om deze vraag te beantwoorden. De waaier geeft handvatten en voorbeeldvragen die elke ouder of opvoeder zelf kan aanpassen aan zijn eigen situatie. 

En natuurlijk is de waaier ook te gebruiken door jou als professional om het gezin en de gezinsleden te activeren om met elkaar het gesprek aan te gaan aan de hand van verschillende onderwerpen.