Trainingen

Werken in complexe scheidingen

In deze training krijg je inzicht in het proces van complexe scheidingen, zowel voor ouders, kinderen en hun netwerk en hoe daar als professional mee om te gaan.

Geweldloos verzet

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten.

Werken in gezinnen

Vanuit Vraagkracht bieden we vele trainingen aan gericht op het werken met gezinnen.

Combitraining; Signalen van veiligheid, Signalen van welzijn

Hier vindt u onder meer onze bekende Combi training: Oplossingsgericht werken, Signalen van Welzijn en Signalen van Veiligheid.

Intensieve pedagogische thuishulp

In deze training leer je de interventies van deze intensieve ambulante vorm van hulpverlening voor gezinnen met een meervoudige problematiek.

Omgang met drang en dwang

In deze training bieden we een nieuwe en unieke benadering die het mogelijk maakt om op een manier om te gaan met deze lastige onderwerpen.

Contextueel werken

Contextueel denken basistraining

Contextuele therapie is de naam die Ivan Boszormenyi-Nagy heeft gegeven aan de hulpverlening en psychotherapie die voortkomt uit zijn visie op het menselijk leven en op relaties.

Contextueel werken met Duplo

Contextuele therapie is de naam die Ivan Boszormenyi-Nagy heeft gegeven aan de hulpverlening en psychotherapie die voortkomt uit zijn visie op het menselijk leven en op relaties.​

Een training op maat?

Wij kunnen maatwerk leveren. Niet iedere organisatie of professional heeft hetzelfde nodig.