Vraagkracht voor professionals

Bent u op zoek naar deskundigheidsbevordering voor uw team?

In het onderwijs, de (jeugd-)zorg of op het gebied van management? Zoekt u iemand die uw studiedag kan begeleiden of uw team kan coachen? Heeft u behoefte aan begeleide intervisie?

Of bent u op zoek naar een coach voor uzelf of voor een medewerker, voor vragen over leven, loopbaan, werk, of gezin?

VraagKracht is door de jaren heen een steeds breder scala aan trainingen, intervisie en coachingen gaan geven. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. In de kolom hiernaast vindt u een aantal voorbeelden.

VraagKracht stelt zich tot doel om in al zijn activiteiten zo vraaggericht mogelijk te werken. Daaruit volgt dat wij steeds werken vanuit de vraag van de klant. Dat betekent concreet dat we van de opdrachtgever willen weten welk resultaat van de training of coaching wordt verwacht. Op basis van die wensen stellen wij een exclusief programma samen. Het is mogelijk dat wij in een eerste voorgesprek of door middel van een schriftelijke opdracht helpen duidelijk te krijgen waar de voornaamste leerwensen van het team of de coachingsclient liggen.

VraagKracht heeft in  in de loop der jaren heel wat trainingen, workshops, bijscholingen, coachingen, intervisie en andere werkzaamheden verzorgd bij organisaties in de psychiatrie, jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijk werk, welzijn, onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in heel Nederland en Vlaanderen.

Stichting VraagKracht is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en beschikt daardoor over btw vrijstelling beroepsonderwijs/artikel 44, § 2, 4e Wetboek van de BTW.