Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. 
Agressie en geweld binnen en buiten het gezin kan menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.
Ook angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander probleemgedrag kan een reden zijn te kiezen voor geweldloos verzet.

Een effectief alternatief is te vinden in de basisprincipes van Nieuwe Autoriteit en  geweldloos verzet. Wanneer kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich machteloos  voelen, kan geweldloos verzet  helpen om de vicieuze cirkels te doorbreken. Waar andere methodieken werken aan het gedrag van het kind/de jongere zet Geweldloos Verzet in op het veranderen van het gedrag van ouders, docenten, en hulpverleners (zowel voor werkers op de groep als werkers in gezinnen).

Geweldloos Verzet werd in Israël ontwikkeld door Prof. Haìm Omer.
Op diverse plekken in Nederland is het programma intussen succesvol gebleken.

             Controle over de ander is een illusie, je hebt enkel controle over jezelf.

Doel en methodiek

Doel van het programma is de volwassene sterker te maken, zodat zij minder machteloosheid ervaren en krachtiger stelling kunnen nemen tegen ongewenst gedrag. Op een vastberaden en strikt geweldloze en de-escalerende manier. Tegelijk wordt gewerkt aan herstel van relatie tussen volwassene en het  kind. Het vinden en creëren van steun en support is een belangrijk onderdeel in de training. Het verwerven van steun van familie, vrienden en hulpverleners is een essentiële stap in de overgang naar een nieuwe fase.  

“Wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden.“

De kern van deze benadering is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind.

Meer weten

De combinatie van gezinscoaches  en trainers bij Vraagkracht, die zelf volop werken met het programma, maakt dat we alles wat we leren van het daadwerkelijk werken in gezinnen meenemen in onze trainingen, en andersom.

Behalve het hier genoemde aanbod is er nog veel meer mogelijk. Neem gerust vrijblijvend contact op een van onze geweldloos verzet trainers of via ons algemene emailadres. Dan kijken wij wie het beste uw vraag kan beantwoorden 

Meer weten over deze training?

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Vraagkracht heeft geen algemeen telefoonnummer.