Oplossingsgericht leiderschap

Oplossingsgericht leiding geven is meer dan coachen alleenHoe help je je medewerker of team om (nog meer) bij te dragen aan de doelen van je team of de organisatie? Wat doe je met procedures die nu eenmaal moeten worden gevolgd? Hoe maak je een vergadering effectiever en leuker? Hoe zorg je dat je niet meer de hele last van het team op je schouders draagt? Hoe ben je de steun en toeverlaat die je wil zijn, zonder alles over te nemen van je teamleden? En: hoe leid je jezelf in je eigen positie binnen de organisatie? En: bij wie kun terecht als je na afloop nog tegen vragen aanloopt?

 

Oplossingsgericht werken legt de focus op wat werkt, wat er al aan krachten en oplossingen aanwezig is en welke kennis, ervaring, vaardigheden en mogelijkheden de ander al heeft. Daarnaast richt deze benadering zich op de doelen van de ander én op de doelen van de organisatie. Mensen die oplossingsgericht werken hebben aantoonbaar minder risico op burn-out klachten.

Het leiden en begeleiden van werkers vanuit een Oplossingsgerichte focus staat centraal in deze training. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: hoe is mijn grondhouding, het effectief gebruik maken van schaalvragen (meten en weten), Oplossingsgericht sturen, instrueren, adviseren en helpen, de algemene opbouw van een Oplossingsgericht gesprek, de toepassing daarvan in functionerings- en beoordelingsgesprekken, het leiden van Oplossingsgerichte intervisie en effectief en leuker vergaderen. De training is een mix van theorie en praktisch oefenen, zodat je de kans krijgt om met je medecursisten de verschillende elementen uit te proberen en je eigen stijl te ontwikkelen.

Naast het oplossingsgerichte gedachtengoed maken we gebruik van de principes van leidinggeven als een gastheer of gastvrouw: Host leadership (Mark McKergow en Helen Bailey), een Oplossingsgericht alternatief voor autoritair of dienend leiderschap.

Deze selectie van onderwerpen worden aangevuld met leerwensen die de deelnemers naar voren brengen waardoor de training op maat aangeboden wordt. Tot de keuzeonderwerpen behoren bijvoorbeeld Oplossingsgerichte bedrijfskundige principes, het anders opzetten en monitoren van projecten, outcome monitoren op een passende manier, etc.
De training bestaat uit…
Voorafgaand aan de training heeft de trainer een (online) intakegesprek van drie kwartier met de cursist. Hierin komen de persoonlijke leerwensen aan bod en wordt op een coachende manier gewerkt aan het optimaliseren van de opbrengst van de training. De training zelf bestaat uit twee dagen van theorie en praktijk.

Na deze twee dagen zijn twee online intervisie bijeenkomsten gepland van anderhalf uur waarin de praktijkervaringen met het Oplossingsgericht Coachen en Leidinggeven aan bod komen en waar de koppeling met hetgeen in de training aan bod is gekomen gelegd wordt. Deze worden gepland over een periode van maximaal drie maanden na afloop van de training. Indien gewenst kan er na afloop een vervolg gegeven worden aan de online intervisies of kunnen individuele coachingsgesprekken worden gepland tegen een gunstig tarief voor oud-deelnemers. U wordt bij aanmelding uitgenodigd voor een besloten Facebookgroep en de ervaring leert dat cursisten ook vaak onderling afspraken maken om na afloop elkaar bij te blijven staan. Kortom: als u dat wil levert deze training u gelijk een netwerk van mensen die weten waar u het over heeft en waar u terecht kunt voor praktijkvragen, oefensessies en andere uitwisseling.

Contact