Wat is vraagkracht

De term ‘VraagKracht’ is een samentrekking van twee kernwoorden uit de hedendaagse (jeugd-)zorg. VraagKracht staat voor vraaggerichtheid en versterking.

Het samenwerkingsverband VraagKracht is opgestart in 2004 in de provincie Zeeland en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van vraaggerichte gezinsprogramma´s, opvoedingsondersteuning en deskundigheidsbevordering voor professionals.

Vraagkracht is een samenwerkingsverband van zelfstandige professionals. Ons doel is in nauwe samenwerking met andere partners een bijdrage leveren aan snelle hulpverlening en training en coaching op maat, aan kinderen en jeugdigen, hun ouders/ verzorgers en professionele derden.

Wat kenmerkt ons?
VraagKracht kenmerkt zich door een oplossingsgerichte werkwijze waarin de klant en zijn (hulp-)vraag centraal staat. We streven er naar snel en creatief in te springen op complexe en bijzondere hulpvragen. Wij willen hulp bieden die helpt, die daadwerkelijk een antwoord is op de hulpvraag van u, onze klant.

Vraaggerichte hulpverlening vraagt flexibiliteit en deskundigheid van hulpverleners. De zelfstandige hulpverleners en trainers/coaches bij Vraagkracht zijn stuk voor stuk gemotiveerd om hoge kwaliteit te leveren en steeds bij uw vragen aan te sluiten. We leren doorlopend van elkaar en maken waar nodig gebruik van elkaars expertise. We blijven ons vernieuwen en lopen voorop als het gaat om ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe benaderingswijzen, zoals Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

We werken met een vernieuwend dossier, waarbij het gezin steeds zelf inzage heeft in alles wat er instaat. De mensen van Vraagkracht werken volkomen transparant en niets gebeurt buiten uw medeweten.

Wil je meer weten of over wat wij voor uw of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.