Wie en wat is VraagKracht?

De term ‘VraagKracht’ is een samentrekking van twee kernwoorden uit de hedendaagse (jeugd-)zorg. 

VraagKracht staat voor Vraaggerichtheid en Versterking.

Het samenwerkingsverband VraagKracht is opgestart in 2004 in de provincie Zeeland en heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van vraaggerichte gezinsprogramma´s, opvoedingsondersteuning en deskundigheidsbevordering voor professionals, uiteenlopend van zorgorganisaties tot en met gemeenten. In heel zuidwest Nederland en ver daarbuiten.

Twintig jaar later is Vraagkracht doorontwikkeld tot een platform voor zelfstandige professionals. Allemaal bieden we, in nauwe samenwerking met andere partners, een bijdrage aan snelle hulpverlening en training en coaching op maat. We doen dat vanuit onze visie op dienstverlening: vraaggericht, uitgaand van de eigen kracht van mensen, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

VraagKracht kenmerkt zich door een oplossingsgerichte werkwijze waarin de klanten en hun vragen centraal staan. We streven er naar snel en creatief in te springen, ook als het om complexe en bijzondere hulpvragen gaat. Wij willen hulp bieden die helpt, die daadwerkelijk een antwoord is op de hulpvraag van u, onze klant.

Vraaggerichte hulpverlening of vorming vraagt flexibiliteit en deskundigheid. De zelfstandige hulpverleners en trainers/coaches die zich thuisvoelen bij Vraagkracht zijn stuk voor stuk gemotiveerd om hoge kwaliteit te leveren en steeds bij jouw vragen aan te sluiten. We leren doorlopend van elkaar en maken waar nodig gebruik van elkaars expertise. We blijven ons vernieuwen en lopen voorop als het gaat om ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe benaderingswijzen, zoals Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

Ben je zelf hulpverlener, consulent of leerkracht of ben je een trainer of coach en denk je: hier pas ik ook bij? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en je hoort als eerste wanneer er weer mogelijkheden komen om ook jouw profiel op onze website te vermelden. 

Wil je meer weten over wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.