Intervisie

Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s onderling, in een intervisiegroep, ‘mee’ denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Door het stellen van vragen, wordt op eigen kracht, zicht verkregen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de deskundigheid binnen de eigen organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. Een intervisie beslaat een langere periode, in een groep met een klein aantal vaste deelnemers. Intervisie kan geheel onder begeleiding of na een begeleide start, zelfstandig plaatsvinden.

  • Hoe werk ik…
  • Waarom werk ik zo…
  • Wat is effectief…
  • Wat kan anders…
  • Hoe doe ik het anders…

Open intervisie

Naast de "gewone" intervisie organiseren wij ook met regelmaat een open intervisie. Je kunt hier gewoon aan deelnemen en vrijuit sparrren met vakgenoten.