Uitsluitend rechtstreeks te bestellen bij Anne Braamse.
De DVD kost € 30 plus verzendkosten.

DVD Geweldloos Verzet​

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma: met regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer.

De kern van de benadering Geweldloos Verzet is een houding van aanwezigheid en investeren in je kind, in combinatie met een duidleijke stellingname tegen het ongewenste gedrag op een vastberaden, maar strikt geweldloze en de-escalerende manier. Anders gezegd: “Wij geven niet op en we geven jou niet op; we zijn er van overtuigd dat er andere oplossingen zijn en dat jij die kunt en wilt vinden.”

Op deze DVD vindt u een aantal voorbeelden van interventies die voortkomen uit het Geweldloos Verzet zoals:

  • verschillende vormen van escalatie
  • aankondiging
  • sit-in
  • volgen
  • steun

De DVD geeft professionals en opvoeders naast een voorbeeld ook inspiratie en ideeen om (verder) met het programma aan de slag te gaan.
Gemaakt in samenwerking door De Opvang, Belgie en Vraagkracht, Nederland.