TeamKracht met paarden

Teambuilding of zelfs teamcoachingstrajecten zijn mogelijk waarbij paarden ingezet worden als mede-coach. Paarden weerspiegelen de TeamKracht van teams door middel van hun gedrag, waardoor patronen en rollen in het team helder worden. In deze actieve en verrassende teambuilding worden aan de hand van oefeningen met de paarden interacties en communicatie onderling zichtbaar. Mijn kracht is om met het team daarbij stil te staan en vervolgens te kijken wat de gewenste toekomst is met de daarvoor nodige stappen om dat te bereiken. Ik combineer TeamKracht met paarden graag met creatieve opdrachten en/of outdoor cooking.

TeamKracht is ..

  • het hebben van heldere doelstellingen
  • het hebben van een teamleider die leiderschap neemt dat door ieder teamlid erkend wordt
  • dat ieder teamlid weet wat zijn taak en rol is
  • het streven naar effectieve communicatie
  • de verbintenis voelen aan een doel, de organisatie en met elkaar die komt vanuit innerlijke overtuiging en betrokkenheid en die leidt tot bereidheid en actiegerichtheid van ieder teamlid.

Wil je weten hoe het zit met de TeamKracht van jullie organisatie? 

Vraag naar de mogelijkheden voor een gezellige en inspirerende teambuildingsdag die naar keuze uitgebreid kan worden met een coachingstraject van 1 of meerdere vervolgdagen. Ik werk tevens samen met ervaren (paarden)coaches. 

Want goed teamwerk is het fundament voor iedere organisatie!

Marjolein Vos
Hogelandseweg 1
4373 SJ Biggekerke