Deze benadering (ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy) gaat ervan uit dat wanneer mensen tot hun recht willen komen en juist daarin vastlopen, dit veelal een relationele oorzaak heeft in de voor hen belangrijke (familie) relaties. De balans van geven en (mogen en durven) ontvangen speelt hierin een belangrijke rol. Deze relaties zijn de meest krachtige bron van herstel en ontwikkeling en bieden tevens kansen om met de problemen om te gaan en te werken aan een gewenste opbrengst. Wanneer geen letterlijk herstel van relaties mogelijk is biedt deze benadering toch uitkomst Dit is niet de zoveelste nieuwe stroming of oplossingsrichting Het contextuele gedachtengoed is simpelweg een beschrijving van wat zich in het leven en in het omgaan met het leven afspeelt en welke mechanismen mensen en gezinnen daarop ontwikkelen. De meeste mensen zullen het daarom ook direct herkennen of zelfs zeggen “dat wist ik eigenlijk al”. En juist deze eenvoud is de unieke kracht van deze benadering. Nagy formuleerde een veelheid aan begrippen die je wetmatig zou kunnen noemen voor iedere relatie en gezinsstructuur. De meest opmerkelijke zijn: Loyaliteiten; aan wie je wel of niet loyaal bent of mag zijn; De balans van geven en ontvangen per relatie; (On)rechtvaardigheid in iedere één op één relatie; Betrouwbaarheid en vertrouwen; wat heb je meegekregen vanuit je gezin van herkomst en hoe geef je dat vorm. Vragen die o.a. aan de orde kunnen komen zijn: Ik wil leren de ander meer te vertrouwen. Doet mijn mening er echt toe en hoe kan ik leren deze meer te geven? Wij willen in ons team leren om meer met elkaar te praten in plaats van over elkaar. Hoe kunnen we als team meer samenwerken en gebruik maken van onze krachten? Hoe kan ik meer zelfzeker worden in mijn relatie met mijn partner? Ik wil de ouder zijn voor mijn kind(eren) die ik graag wil zijn.   Heb je interesse in een training of coaching binnen dit thema of vraag je jezelf af of jouw situatie op dit thema aansluit? Laat het me weten!   Gegevens aanmeldingsformulier: – voor achternaam – tel. – E-mail – Aanmelding als team of privé – Wat zou je graag willen bereiken aan het eind van de coaching?